Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012, skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Opublikowano: 2015-07-02

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu lipca 2015 r. listy wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach", Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi wniesionej przez Wnioskodawcę od wyników oceny I Posiedzenia KOP

Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL

Opublikowano: 2015-05-12

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 8 maja 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL.

Lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL

Opublikowano: 2015-04-23

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10 kwietnia 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL.

Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2014.

Opublikowano: 2015-04-14

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10 kwietnia 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL. 

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2015

Opublikowano: 2015-04-14

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 14 kwietnia 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL. 

Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL.

Opublikowano: 2015-03-31

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 marca 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL.

Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" PO KL.

Opublikowano: 2015-03-19

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18 marca 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL. 

Nowa lista wniosków o dofinansowanie z konkursu 1/POKL/9.6.2/2013 - zapytanie do 2 wnioskodawców o gotowość do realizacji projektów

Opublikowano: 2015-02-18

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 17 lutego 2015 r. listy wniosków o dofinansowanie, w sprawie których postanowiono o skierowaniu zapytania do wnioskodawców o gotowość do realizacji projektów, w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe”.

Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013

Opublikowano: 2015-01-27

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 23 stycznia 2015 r. listy wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych-projekty konkursowe”.

Lista wniosków ocenionych w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 - II KOP

Opublikowano: 2014-10-30

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 października 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny z I Posiedzenia KOP.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.