Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-02-07

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 6 lutego 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego
nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.2/2013 z dn. 31.01.2014

Opublikowano: 2014-02-04

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 31 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.2/2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lista wniosków ocenionych ramach naboru systemowego 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-02-04

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego
nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-01-24

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 24 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-01-22

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 21 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Informacja w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenianych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2013 – II Posiedzenie KOP -protesty

Opublikowano: 2014-01-17

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 15 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenianych  w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2013 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe”  PO KL. skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny z I Posiedzenia KOP.

Lista wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-01-16

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 15 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego
nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-01-09

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 7 stycznia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Zatwierdzenia Lista wniosków o dofinansowanie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2013 r.

Opublikowano: 2014-01-02

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu  02 stycznia 2014 r. listy wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs  zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1" Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.1" Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej-projekty konkursowe.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.