Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2015

Opublikowano: 2015-04-14

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 14 kwietnia 2015 r., Listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 
2015 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził Listę wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL.

 

W ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2015 do oceny merytorycznej wpłynęło 18 wniosków. Pozytywną ocenę merytoryczną na dzień 18 marca 2015 r. otrzymał 1 wniosek o dofinansowanie, na dzień 27 marca 2015 r. pozytywną ocenę otrzymały 4 wnioski o dofinansowanie, na dzień 10 kwietnia 2015 r. pozytywną ocenę otrzymały 2 wnioski o dofinansowanie, a na dzień zatwierdzenia niniejszego protokołu pozytywną ocenę otrzymało 9 wniosków o dofinansowanie o numerach kancelaryjnych:

KL/21589/15/9.1.1, KL/21590/15/9.1.1, KL/21591/15/9.1.1, KL/21593/15/9.1.1, KL/21594/15/9.1.1, KL/21596/15/9.1.1, KL/21597/15/9.1.1, KL/21600/15/9.1.1, KL/21601/15/9.1.1    

 które zostały zatwierdzone na łączną kwotę 1 218 330,40 PLN.

 

Lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL - załącznik.

 

Niezależnie od niniejszej informacji Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

 

W załączeniu: 

1. Lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych  Działania nr 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania nr 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"  PO KL. 

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.