Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Lista wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2014-04-29

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 kwietnia 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe” POKL.

Lista rankingowa wniosków ocenionych dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2014-04-28

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25 kwietnia 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  PO KL.

Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-04-23

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 22 kwietnia 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista rankingowa wniosków dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2014-04-07

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 4 kwietnia 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  PO KL.

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-03-27

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 24 marca 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-03-24

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 21 marca 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych  w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe”  PO KL.

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2014-03-11

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10 marca 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  PO KL.

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1

Opublikowano: 2014-03-05

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 3 marca 2014 r. listy wniosków ocenionych ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Lista wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-02-25

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu  21 luty 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej-projekty konkursowe” POKL.

Lista wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-02-14

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 13 lutego 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.