Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Jest lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie na I posiedzeniu Komisji Oceny projektów Systemowych - POKL 9.1.1.: „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Opublikowano: 2014-10-17

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 16 października 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL. 

Listy wniosków o dofinansowanie z działania „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 PO KL.

Opublikowano: 2014-10-02

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1

Opublikowano: 2014-09-26

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-09-25

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18 września 2014 r. listy wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” POKL.

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 15 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” PO KL

Opublikowano: 2014-09-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 15 września  2014 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie  podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1

Opublikowano: 2014-09-09

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 8 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Zatwierdzona lista rankingowa wniosków ocenionych dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014

Opublikowano: 2014-08-11

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 8 sierpnia 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL.

Listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.2/2014 dla poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL – projekty systemowe”

Opublikowano: 2014-08-07

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 6 sierpnia 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.2/2014 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL – projekty systemowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 9 czerwca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r.  

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków naboru systemowego nr S/POKL/9.1.3/2014 dla PO KL Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Opublikowano: 2014-08-04

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 1 sierpnia 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.3/2014 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 9 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r.  

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.