Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nowa lista wniosków o dofinansowanie z konkursu 1/POKL/9.6.2/2013 - zapytanie do 2 wnioskodawców o gotowość do realizacji projektów

Opublikowano: 2015-02-18

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 17 lutego 2015 r. listy wniosków o dofinansowanie, w sprawie których postanowiono o skierowaniu zapytania do wnioskodawców o gotowość do realizacji projektów, w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe”.

Weryfikacji podlegały wnioski uwzględnione w Zestawieniu wniosków skierowanych do weryfikacji, które mogą uzyskać dofinansowanie w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013. Weryfikacja została dokonana w oparciu o Listę sprawdzającą aktualność i wykonalność projektu w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013.

Weryfikacji podlegały 2 wnioski o dofinansowanie projektu, z czego:

-      0 wniosków uzyskało wynik negatywny - w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej wniosków nie spełnia kryteriów ogólnych lub szczegółowych, które zostały zastosowane do jego oceny,

-      0 wniosków uzyskało wynik pozytywny - w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej wniosek nadal spełnia kryteria ogólne lub szczegółowe, które zostały zastosowane do jego oceny,

-      2 wnioski uzyskały wynik pozytywny warunkowy - w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej wniosek nadal spełnia kryteria ogólne lub szczegółowe, które zostały zastosowane do jego oceny, ale konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w jego treści w celu dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i/lub obowiązujących dokumentów: PO KL, SzOP PO KL, odpowiednich Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz dokumentów wchodzących w skład Systemu Realizacji PO KL.

2 wnioski o warunkowo pozytywnym wyniku weryfikacji o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości 923.743,57 PLN zostały skierowane do negocjacji.

W stosunku do tych wniosków postanowiono o skierowaniu zapytania do wnioskodawców o gotowość do realizacji ww. projektów.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.