Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012, skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Opublikowano: 2015-07-02

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu lipca 2015 r. listy wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach", Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi wniesionej przez Wnioskodawcę od wyników oceny I Posiedzenia KOP

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 1 lipca 2015 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę wniosków ocenianych
w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 dla Priorytetu IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych- projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi wniesionej przez Wnioskodawcę od wyników oceny I Posiedzenia KOP.

Kwota dostępna w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 wynosiła 21 228 059,00 PLN. Zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została stworzona  rezerwa finansowa w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty
 i odwołania wnioskodawców w wysokości 1 061 402,95 PLN.

 

Podczas VI posiedzenia KOP oceniany był 1 wniosek skierowany do ponownej oceny merytorycznej
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi wniesionej przez Wnioskodawcę. W wyniku ponownej oceny merytorycznej  projekt ten został odrzucony.

 

Niezależnie od niniejszej informacji, Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

 

Załącznik:

Lista wniosków ocenianych w ramach VI Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012 dla Priorytetu IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego (przez Wojewódzki Sąd Administracyjny) od wyników oceny I Posiedzenia KOP


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.