Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków ocenianych w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013

Opublikowano: 2014-07-30

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 lipca 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych-projekty konkursowe” PO KL skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny z I Posiedzenia KOP.

Listy wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2014-07-21

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18 lipca  2014 r. listy wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe” POKL.

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2014-06-20

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 17 czerwca 2014 r. listy wniosków ocenianych w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/2013 dla Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” PO KL.

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2014-06-13

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu  10 czerwca 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach  IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej-projekty konkursowe” .

Zatwierdzona listy wniosków ocenionych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2014-06-05

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 3 czerwca 2014 r. listy wniosków ocenionych w ramach IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  PO KL.

Zatwierdzona lista wniosków ocenianych w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-06-02

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 29 maja 2014 r. listy wniosków ocenianych  w ramach III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe” skierowanych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny I posiedzenia KOP.

Lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-05-21

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 19 maja 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych  w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe” skierowanych do oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego od wyników oceny formalnej.

Nowa lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013

Opublikowano: 2014-05-19

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 16 maja 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe” PO KL.

Zatwierdzona lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach naboru S/POKL/8.1.2/2014

Opublikowano: 2014-05-13

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 8 maja 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych dla naboru systemowego nr S/POKL/8.1.2/2014 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL.

Zatwierdzona lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013

Opublikowano: 2014-05-05

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 05 maja 2014 r. listy rankingowej wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych-projekty konkursowe” PO KL.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.