Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013

Opublikowano: 2015-01-27

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 23 stycznia 2015 r. listy wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych-projekty konkursowe”.

Weryfikacji podlegały wnioski uwzględnione w Zestawieniu wniosków skierowanych do weryfikacji, które mogą uzyskać dofinansowanie w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013. Weryfikacja została dokonana w oparciu o Listę sprawdzającą aktualność i wykonalność projektu w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w ramach konkursu zamkniętego nr1/POKL/9.6.2/2013. Weryfikacji podlegały 4 wnioski o dofinansowanie projektu, z czego:

 

- 0 wniosków uzyskało wynik negatywny - w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej wniosków nie spełnia kryteriów ogólnych lub szczegółowych, które zostały zastosowane do jego oceny,

 

- 0 wniosków uzyskało wynik pozytywny - w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej wniosek nadal spełnia kryteria ogólne lub szczegółowe, które zostały zastosowane

do jego oceny, 

 

- 4 wnioski uzyskały wynik pozytywny warunkowy - w obecnej sytuacji społeczno- gospodarczej wniosek nadal spełnia kryteria ogólne lub szczegółowe, które zostały zastosowane do jego oceny, ale konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w jego treści w celu dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i/lub obowiązujących dokumentów: PO KL, SzOP PO KL, odpowiednich Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz dokumentów wchodzących w skład Systemu Realizacji PO KL.

 

4 wnioski o warunkowo pozytywnym wyniku weryfikacji o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości 1.995.225,59 PLN zostały skierowane do negocjacji.

W stosunku do tych wniosków postanowiono o skierowaniu zapytania do wnioskodawców o gotowość do realizacji ww. projektów.

 

 

 

Załącznik do pobrania:

 

 1. Lista wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych-projekty konkursowe”.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Wrotek

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL

tel.: 022 542 24 50, e-mail: k.wrotek@mazowia.eu


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.