Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
2 933 005 108,98 zł
Wartość podpisanych umów
3 044 942 261,80 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.- aktualizacja na dzień 26 listopada 2013 r.

Opublikowano: 2013-11-27

Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie informujemy, że zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. w zakresie Poddziałania 7.2.1, Działania 7.4, Działania 9.2 oraz Poddziałania 9.6.2 PO KL.

Aktualizacja harmonogramu PO KL

Opublikowano: 2013-06-11

Komunikat dotyczący II tury naboru projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

Opublikowano: 2013-03-27

Szanowni Projektodawcy,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z dokumentacją naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL II tura naboru skierowana jest do tych Ośrodków Pomocy Społecznej, które nie miały podpisanej umowy ramowej/aneksu do umowy ramowej w 2012 roku, tych które nie zostały uwzględnione w podziale środków na lata 2013-2014 oraz tych, które nie aplikowały w pierwszym naborze projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL ogłoszonym w dniu 25 stycznia 2013 r., pomimo ich uwzględnienia.

Ponadto informujemy, iż II nabór projektów systemowych został wydłużony do 30 kwietnia 2013 r., natomiast dla projektów partnerskich do 17 maja 2013 r.

banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner
banner banner banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.