Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Protokół z wyboru partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,

Protokół z wyboru partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,

Opublikowano: 2015-09-08

Protokół z wyboru partnera

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, ogłoszonego dnia 13.08.2015 r. na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie złożona została jedna oferta:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Opublikowano: 2015-08-13

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Opublikowano: 2015-04-07

Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Opublikowano: 2014-12-03

Na łamach ostatniego wydania biuletynu pisaliśmy na temat wizyty pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Szwedzkiej Radzie ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji, która swoją siedzibę ma w największym mieście regionu Skania-Blekinge, w Malmoe. Była to wizyta studyjna w ramach wymiany pracowników pomiędzy MJWPU, a Szwedzką Radą ds. EFS, a zarazem pierwsza część zaplanowanej na jesień 2014 r. wymiany pracowników. Pomysł wymiany pracowników jest wynikiem zacieśniania współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września 2013 r. 

Informacja Krajowej Instytucji Wspomagającej

Opublikowano: 2014-10-14

Szanowni Państwo,

Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW) informuje, że informacje poświęcone blokom tematycznym na stronie internetowej KIW zostały przeniesione do głównej zakładki „Projekty i Produkty”

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Opublikowano: 2014-10-13

W dniach 22.09.2014 – 03.10.2014 odbyła się wizyta studyjna do Szwecji w ramach wymiany pracowników pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) a Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji. MJWPU reprezentowali Joanna Łupińska i Radosław Pituch, członkowie Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych i Projektów Współpracy Ponadnarodowej w ramach PO KL. Pomysł wymiany pracowników jest konsekwencją współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września ubiegłego roku.

Zapraszamy VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Opublikowano: 2014-09-19

Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.

Zaproszenie do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Opublikowano: 2014-05-08

II EDYCJA KONKURSU

„REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
PO KL 2007-2013”

Patronat honorowy Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńkowskiej

Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Ponadnarodowe forum partnerskie w Malmö/współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS

Ponadnarodowe forum partnerskie w Malmö/współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS

Opublikowano: 2014-04-15

W ramach współpracy ponadnarodowej w dniach 7-9 kwietnia przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na czele z Dyrektorem MJWPU Mariuszem Frankowskim wzięli udział w ponadnarodowym forum partnerskim w Malmö oraz w dwustronnym spotkaniu zorganizowanym przez Szwedzką Radę ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji.

Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii, w dniach 21-22 maja br. w Brukseli organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Opublikowano: 2013-04-30

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii, w dniach 21-22 maja br. w Brukseli organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW. Przypominamy, że głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji z Polski oraz Belgii.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.