Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Protokół z wyboru partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,

Protokół z wyboru partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,

Opublikowano: 2015-09-08

Protokół z wyboru partnera

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, ogłoszonego dnia 13.08.2015 r. na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie złożona została jedna oferta:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Opublikowano: 2015-08-13

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Opublikowano: 2015-04-07

Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie konkursowe w ramach programu EaSI – Stworzenie sieci podmiotów w ramach UE badających jakość i efektywność kosztową opieki długoterminowej

Opublikowano: 2015-01-29

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uprzejmie informujemy, iż od początku ubiegłego roku można skorzystać z publikowanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych  i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation – EaSI) na lata 2014-2020.

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Opublikowano: 2014-12-03

Na łamach ostatniego wydania biuletynu pisaliśmy na temat wizyty pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Szwedzkiej Radzie ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji, która swoją siedzibę ma w największym mieście regionu Skania-Blekinge, w Malmoe. Była to wizyta studyjna w ramach wymiany pracowników pomiędzy MJWPU, a Szwedzką Radą ds. EFS, a zarazem pierwsza część zaplanowanej na jesień 2014 r. wymiany pracowników. Pomysł wymiany pracowników jest wynikiem zacieśniania współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września 2013 r. 

Szwedzka gmina poszukuje partnerów do współpracy

Opublikowano: 2014-10-31

Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach projektu dotyczącego wypracowania metod ułatwiających osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym utrzymanie się na rynku pracy.

Instytucja z Glasgow poszukuje partnerów do współpracy

Opublikowano: 2014-10-17

Instytucja z Glasgow zaprasza wszystkich potencjalnych instytucji i partnerów do współpracy. Ich celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe)  za granicą na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Informacja Krajowej Instytucji Wspomagającej

Opublikowano: 2014-10-14

Szanowni Państwo,

Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW) informuje, że informacje poświęcone blokom tematycznym na stronie internetowej KIW zostały przeniesione do głównej zakładki „Projekty i Produkty”

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Opublikowano: 2014-10-13

W dniach 22.09.2014 – 03.10.2014 odbyła się wizyta studyjna do Szwecji w ramach wymiany pracowników pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) a Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji. MJWPU reprezentowali Joanna Łupińska i Radosław Pituch, członkowie Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych i Projektów Współpracy Ponadnarodowej w ramach PO KL. Pomysł wymiany pracowników jest konsekwencją współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września ubiegłego roku.

Zapraszamy VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Opublikowano: 2014-09-19

Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.