Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Status naboru:

Otwarcie konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2014 ze środków EFS Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe"

Opublikowano: 2014-03-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

WUP zawiesza konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowano: 2014-01-09

W  ramach  Priorytetu  VI  „Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich”,  Poddziałania  6.1.1  „Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/6.1.1/2013.

Zgłoszenia do dodatkowego naboru na projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Opublikowano: 2013-12-27

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niepełne wykorzystanie alokacji przeznaczonej dla województwa mazowieckiego na projekty systemowe z Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług, Mazowiecka  Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozważa ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.

 

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2013-12-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”

Dokumentacja konkursowa dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe”

Opublikowano: 2013-12-16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe”.

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące indeksacji stawek jednostkowych oraz możliwości korzystania z potwierdzenia kwalifikacji nowymi certyfikatami ECDL Profile, w tym ECDL Base i ECDL PTI Standard w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.2/2013 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe”.

 Nowe załączniki:

1.Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: DZF-IV-82252-426-DK/13 NK154497/13 z dnia 18.12.2013 r,

2.Zestawienie stawek jednostkowych szkoleń językowych w ramach PO KL.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.