Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - nabór 2015

Opublikowano: 2015-08-13

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Szwedzi w Warszawie - Współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Opublikowano: 2014-12-03

Na łamach ostatniego wydania biuletynu pisaliśmy na temat wizyty pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Szwedzkiej Radzie ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji, która swoją siedzibę ma w największym mieście regionu Skania-Blekinge, w Malmoe. Była to wizyta studyjna w ramach wymiany pracowników pomiędzy MJWPU, a Szwedzką Radą ds. EFS, a zarazem pierwsza część zaplanowanej na jesień 2014 r. wymiany pracowników. Pomysł wymiany pracowników jest wynikiem zacieśniania współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września 2013 r. 

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Opublikowano: 2014-10-13

W dniach 22.09.2014 – 03.10.2014 odbyła się wizyta studyjna do Szwecji w ramach wymiany pracowników pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) a Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji. MJWPU reprezentowali Joanna Łupińska i Radosław Pituch, członkowie Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych i Projektów Współpracy Ponadnarodowej w ramach PO KL. Pomysł wymiany pracowników jest konsekwencją współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września ubiegłego roku.

Zapraszamy VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Opublikowano: 2014-09-19

Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.

Szwedzki projekt - propozycja współpracy

Opublikowano: 2014-02-14

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujmy Państwu propozycję projektu (opisanego w postaci załączonej fiszki projektowej w języku angielskim) instytucji non profit w Szwecji, która poszukuje do współpracy instytucji z Polski mających doświadczenia we współpracy z grupą docelową i tematami wskazanymi w projekcie. Pragniemy tylko nadmienić, że w przypadku projektów szwedzkich partnerzy najpierw realizują projekt wstępny w czasie trwania którego poszukują potencjalnych partnerów (rozeznanie rynku), a dopiero kolejnym etapem jest zawiązywana faktyczna współpraca ponadnarodowa i realizowany jest właściwy projekt z partnerami.

Wszelkie szczegóły dotyczące projektu i zasad ich wdrażania wyjaśni zainteresowanym Pani Lena Malm, mail: lena.malm@socialresurs.goteborg.se

 

Wizyta przedstawicieli 5 gmin szwedzkich z regionu Sztokholmu w ramach projektu Inclusive Europe, 14-15 stycznia 2014 r.

Wizyta przedstawicieli 5 gmin szwedzkich z regionu Sztokholmu w ramach projektu Inclusive Europe, 14-15 stycznia 2014 r.

Opublikowano: 2014-01-23

W dniach 14-15 stycznia, w ramach projektu Inclusive Europe, w którym udział bierze woj. mazowieckie, miała miejsce wizyta przedstawicieli 5 gmin położonych w regionie Sztokholmu. Do Warszawy przybyła grupa 25 osób, reprezentantów różnych instytucji publicznych z gmin Huddinge, Järfälla, Nacka, Södertälje oraz Värmdö.

Spotkanie z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji oraz przedstawicielami Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW)

Spotkanie z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji oraz przedstawicielami Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW)

Opublikowano: 2014-01-17

W dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji oraz przedstawicielami Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW).

Przedstawiciele Szwedzkiej Rady ds. EFS z wizytą w Warszawie

Przedstawiciele Szwedzkiej Rady ds. EFS z wizytą w Warszawie

Opublikowano: 2013-10-02

W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS z regionu Południowej Szwecji. Wizyta miała na celu zacieśnienie współpracy ponadnarodowej z partnerami szwedzkimi w obszarze projektów ponadnarodowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w promowaniu współpracy ponadnarodowej

Udział Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w promowaniu współpracy ponadnarodowej

Opublikowano: 2012-09-21

W siedzibie MJWPU odbyło się spotkanie z grupą gości zagranicznych, przygotowane w ramach V Annual Conference on Activation and Development of Local Communities Local Commonwealth 2020: Parliament of social activists, militants and experts. Gospodarzem wizyty był Dyrektor Mariusz Frankowski.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.