Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Działania i priorytety:

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej I posiedzenia KOP wniosków z konkursu PO KL nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2013-10-01

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektu w ramach PO KL przedstawiamy zaktualizowany Harmonogram oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX Działania „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej- projekty konkursowe” konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2013

Opublikowano: 2013-08-26

Harmonogram oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2013 – I posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Harmonogram oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.3/2013

Opublikowano: 2013-08-23

Aktualizacja Harmonogramu oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX  Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”  , Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.3/2013.

Harmonogramu dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

Opublikowano: 2013-08-02

Harmonogram oceny merytorycznej w ramach Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” I Posiedzenie KOP dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.3/2013

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.