Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Działania i priorytety:

Status naboru:

„Poszukiwani: INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY”

Opublikowano: 2014-10-22

Nowa perspektywa finansowa UE niesie za sobą nowe wyzwania dotyczące wspierania sfery B+R i innowacyjności. Jednym z nich jest potrzeba określenia inteligentnej specjalizacji regionu, pozwalającej na koncentrację środków i działań związanych z pobudzaniem wzrostu gospodarczego. Spełnienie warunku nałożonego przez KE wymaga zapewnienia udziału grup interesariuszy, a zwłaszcza przedsiębiorców, w procesach programowania, monitorowania
i oceny skuteczności wsparcia inteligentnych specjalizacji.

Poszukiwany partner do projektu ponadnarodowego w ramach EFS

Opublikowano: 2013-08-08

Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projekt EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku.  Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.

Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Opublikowano: 2013-04-17

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, w dniu 7 maja br. organizuje w Wilnie Ponadnarodowe Forum Partnerskie.

Spotkanie Punktów Kontaktowych

Opublikowano: 2012-08-28

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/IX/IN/2011 Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego

Opublikowano: 2011-09-09

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH TESTUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI KOMPONENTU PONADNARODOWEGO W RAMACH PRIORYTETU IX

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.