Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 31 lipca 2012 r. listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/VIII/IN/2012 projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Temat: „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity”, „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+” – I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 2012-08-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/VIII/IN/2012 projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Temat: „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity”, „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+”
Kwota dostępna w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/VIII/IN/2012 wynosi: 12 000 000 PLN. Zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została stworzona rezerwa finansowa w wysokości 5% wartości konkursu, z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców. W związku z powyższym projekty mogą być dofinansowane do kwoty 11 400 000,00 PLN.
Z uwagi na określony poziom alokacji dla przedmiotowego konkursu, rekomendowanych do dofinansowania jest 6 pierwszych projektów z listy.
Lista rankingowa wniosków w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP) – załącznik.
Niezależnie od niniejszej informacji, każdy Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej złożonego wniosku.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.