Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/IX/IN/2011 Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego

Opublikowano: 2011-09-09

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH TESTUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI KOMPONENTU PONADNARODOWEGO W RAMACH PRIORYTETU IX

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/IX/IN/2011 Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków oraz część projektów poddanych procedurze odwoławczej.

Na dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych - testujących w ramach konkursu zamkniętego  z Priorytetu IX przeznaczona została kwota 12 837 380,00 PLN, natomiast wnioskowaną kwotą dofinansowania
we wnioskach, które przeszły pozytywną ocenę formalną jest kwota 20 910 086,72 PLN. W ramach konkursu złożonych zostało 13 wniosków, pozytywną weryfikację formalną przeszło 11 projektów.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.