Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zapis w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.3/2009 w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” ogłoszonego z dniem 7 grudnia br. w pkt 3.7 Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej

Opublikowano: 2009-12-15

Szanowni Beneficjenci,

Uprzejmie informujemy, iż w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.3/2009 w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” ogłoszonego z dniem 7 grudnia br. w pkt 3.7 Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej omyłkowo został wskazany zapis dotyczący, iż „Instytucja Organizująca Konkurs, przy ocenie konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, może skorzystać ze wsparcia ekspertów wyłonionych na zasadach i w trybie określonym w Systemie Realizacji PO KL.
Instytucja Organizująca Konkurs akceptuje zmiany w projekcie pod warunkiem wykazania przez beneficjenta wartości dodanej współpracy ponadnarodowej oraz pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na współpracę ponadnarodową”.

Powyższe nie ma zastosowania w niniejszym konkursie z uwagi na zapis w pierwszym akapicie pkt. 3.7.1 wskazującego, iż: „W ramach przedmiotowego konkursu dla Działania 7.3 w 2009 roku nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Prograu Operacyjnego Kapitał Ludzki „(…) przyjęto, że projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej będą wdrażane w ramach każdego z Priorytetów PO KL, z wyłączeniem możliwości realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w projektach ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich w Priorytecie VI, VII i IX”.

Mając powyższe na uwadze zasadnym było ujednolicenie przywołanych zapisów pkt. 3.7. Uprzejmie informujemy, iż pozostałe zapisy dokumentacji konkursowej nie ulegają modyfikacjom.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.