Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Poszukiwany partner do projektu ponadnarodowego w ramach EFS

Opublikowano: 2013-08-08

Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projekt EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku.  Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu niedopasowania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Technologii Wspomagających, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pracodawcami (przemysł). Projekt jest finansowany przez Szwedzki Urząd Pracy i Europejski Fundusz Społeczny.  Jego założenia są również zgodne z celami Strategii UE 2020.

 1. Projekt jest dopasowany w zakresie polityki strategii dostępności i adaptacyjności;
 2. Grupą docelową projektu są osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. W ramach projektu będą szczególnie wspierane osoby z tzw. niepełnosprawnością „poznawczą” (ang. cognitive mark-up), która może mieć charakter tymczasowy lub przewlekły;
 3. Celem projektu „Równe szanse”  jest też, aby jak najwięcej takich osób weszło na rynek pracy;
 4. Proces, metodologia i narzędzia, które mają być zastosowane, powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do każdego na rynku pracy, a nie mają być dopasowane tylko do indywidualnych osób z grupy docelowej projektu.

 

Na projekt składają się 3 główne działania:

 1. Dostępność i adaptowanie samooceny, przeglądy i ocena zawodowa, walidacja i szkolenia zawodowe poprzez rozwój i poprawę metodologii do wizualizacji umiejętności miękkich w celu uzupełnienia umiejętności twardych;
 2. Przyczynienie się do „odblokowania" istniejących zasobów przez podnoszenie świadomości na temat dostępnych udogodnień, ich dostępności i możliwości adaptacji do osób i firm;
 3. Mentorzy, którzy będą stanowić powiązanie pomiędzy osobami indywidualnymi a firmami i działać jako pośrednicy w celu zapewnienia, że dana osoba nie powróci do bezrobocia;

W celu wsparcia realizacji w/w zadań projekt potrzebuje/poszukuje efektywnych metod działania.  Stąd też wynika potrzeba znalezienia/zidentyfikowania dobrych i sprawdzonych praktyk poza Szwecją, na rynku międzynarodowym. Dlatego też projekt poszukuje partnerów, szczególnie z Polski i Litwy do współpracy, którzy mogą się taką wiedzę i doświadczenie i chcą się nimi podzielić.

Projekt wykorzystuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu), co oznacza,  że firma, z własnej inicjatywy, jest aktywnie zaangażowana w rozwój społeczności Jest to ważny argument dla  pracodawców, by chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne.

W poniższych załącznikach znajdą Państwo materiały opisujące projekt (w języku angielskim).

Szczegółowe informacje:

 

Andrea Gidoff

Kvalificerad Handläggare

Arbetsförmedlingen | Avd. Förmedlingstjänster

113 99 STOCKHOLM | Besök: Hälsingegatan 38

Telefon: 0104875802 | Fax: | Växel: 0771-60 00 00

E-post: andrea.gidoff@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

Załączniki


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.