Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

WUP zawiesza konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowano: 2014-01-09

W  ramach  Priorytetu  VI  „Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich”,  Poddziałania  6.1.1  „Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/6.1.1/2013.

W  odpowiedzi  na  konkurs  do  10  stycznia  2014  r.  wnioskodawcy  złożyli  wnioski  na  łączną  wartość wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie
projektów w ramach danego konkursu.
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 28 czerwca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zawiesza powyższy konkurs z dniem 17 stycznia 2014 r., co znaczy, że wnioski, które wpłyną po godz. 16:00 dnia 17 stycznia 2014 r., nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie.
O ewentualnym terminie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana, co  najmniej  na  5  dni  przed  wznowieniem  konkursu,  we  wszystkich  formach  komunikacji,  w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Wydział Wdrażania EFS

WUP w Warszawie

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.