Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Status naboru:

Bezpłatne szkolenie - Rozliczanie wniosków o płatność w kontekście Działania 6.1 PO KL

Opublikowano: 2013-04-24

Wydział Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie serdecznie zaprasza w dniach 8-9 maja 2013 r. na bezpłatne dwudniowe szkolenie z zakresu „Rozliczanie wniosków o płatność w kontekście Działania 6.1 PO KL”, wszystkich Beneficjentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a szczególnie projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL. 

Zwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs systemowy nr 1/POKL/9.1.2/2013 do 24.326.907,17 zł !

Opublikowano: 2013-04-04

Zwiększona alokacja na nabór wniosków z podziałania 1/POKL/9.1.2/2013 Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych realizowanego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty z kwoty 5.000.741 PLN do kwoty 24.326.907,17 PLN.

WUP Warszawa ogłasza konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej

Opublikowano: 2013-03-20

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza Konkurs zamknięty nr 1/PWP/6.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1

Komunikat dla Projektodawców

Opublikowano: 2013-03-15

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.