Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 PO KL.

Opublikowano: 2014-01-24

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 16 stycznia do 28 stycznia 2014 roku w godz. 8-16 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16.  
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie: powiaty - powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego; Gmina Miasto Siedlce - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach; Gmina Miasto Płock - Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy.    
Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2014 wynosi 269 588 500 zł (z tego kwota dofinansowania stanowiąca wkład unijny - 204 017 000 zł i kwota dofinansowania stanowiąca krajowy wkład publiczny - 65 571 500 zł).  
Taka alokacja środków Funduszu Pracy obowiązuje do czasu ustalenia ostatecznych kwot Funduszu Pracy na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16,
tel. 22 578 44 34, 578 44 55


więcej informacji


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.