Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Status naboru:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe"

Opublikowano: 2013-01-31

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym

Opublikowano: 2012-12-05

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Konkurs nr 2/POKL/9.4/2012 dla Priorytetu IX Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"

Opublikowano: 2012-11-30

Od 3 grudnia 2012r. rusza konkurs na dofinansowanie z działania 9.4 PO KL „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

MJWPU uprzejmie informuje, iż dostępna jest Baza „Fishing Pool"

Opublikowano: 2012-11-22

Szanowni Projektodawcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie informuje, iż w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/PN/2012 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” dostępna jest Baza „Fishing Pool”.

Zmiana harmonogramu naboru wniosków na 2012 rok

Opublikowano: 2012-11-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dokonano zmiany Harmonogramu naboru wniosków na rok 2012.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr 2/6.1.2/2012

Opublikowano: 2012-11-05

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr 2/6.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 obejmujących:

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2012

Opublikowano: 2012-10-25

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2012 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.