Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zgłoszenia do dodatkowego naboru na projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Opublikowano: 2013-12-27

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niepełne wykorzystanie alokacji przeznaczonej dla województwa mazowieckiego na projekty systemowe z Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług, Mazowiecka  Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozważa ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.

 

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że dokument pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddzialania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, pkt 3 Środki finansowe na realizację projektów systemowych, dopuszcza przeprowadzenie, w pierwszej kolejności, dodatkowego naboru (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Mając na względzie powyższe, IOK uprzejmie informuje o możliwości złożenia akcesu przez organy prowadzące szkoły, w tym inne niż wskazane na listach, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL  w formie elektronicznej na adresy mailowe e.kroczek@mazowia.eu, m.chrzanowski@mazowia.eu.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 10 stycznia 2014 r. do godziny 16:00.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zainteresowanych Wnioskodawców, IP2 PO KL we współpracy z IP PO KL przygotuje propozycję rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3, które przedłoży do akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.