Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogram oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.3/2013

Opublikowano: 2013-08-23

Aktualizacja Harmonogramu oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX  Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”  , Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.3/2013.

Etap oceny merytorycznej

 

Powołanie składu KOP:

8 sierpnia 2013

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 14 czerwca 2013 roku do 12 lipca 2013 roku, które przekazane zostały do oceny merytorycznej

8 sierpnia 2013 roku

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

28 sierpnia 2013 roku

Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP)

4 września 2013 roku

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

4 września 2013 roku

Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku).

11 września 2013 rokun + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku
w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.