Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Działania i priorytety:

Przedłużenie prac Komisji Oceny Projektów do 19 kwietnia 2013 r. w ramach I posiedzenia dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.4/2012

Opublikowano: 2013-03-20

Przedłużenie prac Komisji Oceny Projektów w ramach I posiedzenia dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.4/2012 w ramach Działania 9.4  Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty  – projekty konkursowe”

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.1/2012 – I posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 2013-02-19

Harmonogram oceny merytorycznej podczas I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałania 9.6.1„Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych– projekty konkursowe” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.1/2012

Informacja w sprawie przedłużenia prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.1 - dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2012

Opublikowano: 2013-02-06

Informacja w sprawie przedłużenia prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2012.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.