Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Harmonogramu dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

Opublikowano: 2013-08-02

Harmonogram oceny merytorycznej w ramach Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” I Posiedzenie KOP dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6.3/2013

Etap oceny merytorycznej

 

 

Powołanie składu KOP:

7 sierpnia 2013 roku

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 14 czerwca 2013 roku do 12 lipca 2013 roku które przekazane zostały do oceny merytorycznej

08 sierpnia 2013 roku

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

12 sierpnia 2013 roku

Weryfikowanie Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

13 – 21 sierpnia 2013 roku

Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP)

22 sierpnia 2013 roku

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.3/2013

23 sierpnia 2013 roku

Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku).30 sierpnia 2013 roku

N + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.