Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2013

Opublikowano: 2013-08-26

Harmonogram oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2013 – I posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Etap oceny merytorycznej

 

Powołanie składu KOP:

22 sierpnia 2013 roku

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 11 lipca 2013 roku do 9 sierpnia 2013 roku które przekazane zostały do oceny merytorycznej

23 sierpnia 2013 roku

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2013

22 października 2013 roku

Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII (KOP)

30 października 2013 roku

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2013

31 października 2013 roku

Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku).4 listopada 2013 roku

N + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.