Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/VII/IN/2011 na Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/VII/IN/2011 na Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej"

Opublikowano: 2011-04-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)”, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VII oraz zapisami Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII.

Plany działania na rok 2011 uzupełnione o kryteria wyboru projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL

Plany działania na rok 2011 uzupełnione o kryteria wyboru projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL

Opublikowano: 2011-03-09

Uprzejmie informujemy, iż zostały zatwierdzone Plany działania na rok 2011 r. dla Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego PO KL dla województwa mazowieckiego. Poniżej zamieszczamy scalone Plany działania uzupełnione o kryteria wyboru projektów dla projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami.

WUP w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów innowacyjnych z ewentualnym komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

WUP w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów innowacyjnych z ewentualnym komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Opublikowano: 2009-11-16


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych z ewentualnych komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.