Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zaproszenie do udziału w konkursie

Opublikowano: 2013-03-18

KONKURS

„REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
PO KL 2007-2013”

Udział Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w promowaniu współpracy ponadnarodowej

Udział Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w promowaniu współpracy ponadnarodowej

Opublikowano: 2012-09-21

W siedzibie MJWPU odbyło się spotkanie z grupą gości zagranicznych, przygotowane w ramach V Annual Conference on Activation and Development of Local Communities Local Commonwealth 2020: Parliament of social activists, militants and experts. Gospodarzem wizyty był Dyrektor Mariusz Frankowski.

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie.

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie.

Opublikowano: 2012-03-07

Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy zagraniczni m. in. ze Szwecji, Belgii, Hiszpanii. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 50-60 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 25 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma forum pozostaje bez zmian. Program jak i miejsce forum zostaną przesłane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące charakterystyki i specyfiki projektów innowacyjnych, testujących z możliwością realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące charakterystyki i specyfiki projektów innowacyjnych, testujących z możliwością realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej.

Opublikowano: 2011-05-17

W dniu 25 maja 2011 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące charakterystyki i specyfiki projektów innowacyjnych, testujących z możliwością realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej, w związku

Już tylko dzisiaj przyjmowane są zgłoszenia do III Ponadnarodowego Forum Partnerskiego.

Już tylko dzisiaj przyjmowane są zgłoszenia do III Ponadnarodowego Forum Partnerskiego.

Opublikowano: 2011-05-16

Do dnia dzisiejszego tj. 16 maja 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia do III Ponadnarodowego Forum Partenrskiego, organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą

Forum odbędzie w dniach 15-16 czerwca br. w Warszawie.  Celem Forum jest stworzenie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy ze Szwecji, Finlandii, Czech, Litwy i Hiszpanii. Przewidujemy, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 70 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 35 z zagranicy.

Konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,

Konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie",

Opublikowano: 2011-05-12

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 ”Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/IX/IN/2011 na Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/IX/IN/2011 na Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Opublikowano: 2011-05-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" na temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego zgodnych z celami Priorytetu IX oraz zapisami Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.