Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wizyta przedstawicieli 5 gmin szwedzkich z regionu Sztokholmu w ramach projektu Inclusive Europe, 14-15 stycznia 2014 r.

W dniach 14-15 stycznia, w ramach projektu Inclusive Europe, w którym udział bierze woj. mazowieckie, miała miejsce wizyta przedstawicieli 5 gmin położonych w regionie Sztokholmu. Do Warszawy przybyła grupa 25 osób, reprezentantów różnych instytucji publicznych z gmin Huddinge, Järfälla, Nacka, Södertälje oraz Värmdö.

Projekt Inclusive Europe, w ramach którego odbyła się wizyta, jest realizowany przez Arbetsmiljöforum przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest współpraca ponadnarodowa i poszukiwanie rozwiązań mających na celu ułatwianie nawiązywania partnerstwa w ramach działalności prowadzonych przez gminy regionu miasta Sztokholm.

W dniu 14 stycznia goście zagraniczni udali się do Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie by spotkać się z przedstawicielami m.st. Warszawy. Delegację szwedzką przywitał Pan Michał Andrzej Olszewski, z-ca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Następnie prezentację w zakresie stopnia realizacji programów operacyjnych w woj. mazowieckiem i perspektywy finansowej 2014-2020 poprowadził Pan Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W dalszej kolejności odbyły się szczegółowe prezentacje m.st. Warszawy oraz każdej z 5 gmin regionu miasta Sztokholm. Ze strony szwedzkiej Pani Anne Marie Flood, koordynator projektu Inclusive Europe, przedstawiła kluczowe założenia i cele projektu. Istotnym punktem spotkania były warsztaty dotyczące pięciu obszarów potencjalnej współpracy tj. innowacyjności, ochrony środowiska, rynku pracy i bezrobocia wśród młodzieży, współpracy między szkołami oraz rehabilitacji niepełnosprawnych. Podczas trwania warsztatów,
w mieszanych grupach składających się z przedstawicieli strony szwedzkiej oraz polskiej, możliwa była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie działań poszczególnych instytucji oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami. W spotkaniu w imieniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyli członkowie Zespołu ds. projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, Pani Joanna Łupińska i Pan Radosław Pituch, a także przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagającej, Pani Katarzyna Tyczko i Pani Beata Rybicka-Dominiak.

Następnego dnia, tj. 15 stycznia, goście zagraniczni udali się do Ciechanowa by tam spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta. Spotkanie rozpoczął Pan Waldemar Wardziński, Prezydent Ciechanowa. Po części powitalnej przystąpiono do prezentacji gmin szwedzkich, a także miasta Ciechanowa przedstawiając zakres działalności jednostek organizacyjnych miasta. W dalszej kolejności odbyły się warsztaty, na których, podobnie jak w Warszawie, uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, omówić podstawowe problemy społeczności lokalnych, a także nawiązać ze sobą kontakty.

Projekt Inclusive Europe jest kolejną inicjatywą z zakresu współpracy ponadnarodowej, w której aktywnie uczestniczy Mazowiecka Jednostka Wrażania Programów Unijnych. Wizyta gości szwedzkich miała na celu przede wszystkim zaznajomienie ich z zadaniami i celami działalności polskich instytucji samorządowych, a także nawiązanie kontaktów, które posłużą do realizacji wspólnych projektów w nowym okresie programowania UE 2014-2020.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Wizyta przedstawicieli 5 gmin szwedzkich z regionu Sztokholmu w ramach projektu Inclusive Europe, 14-15 stycznia 2014 r.

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.