Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Przedstawiciele Szwedzkiej Rady ds. EFS z wizytą w Warszawie

W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS z regionu Południowej Szwecji. Wizyta miała na celu zacieśnienie współpracy ponadnarodowej z partnerami szwedzkimi w obszarze projektów ponadnarodowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szwedzka Rada ds. EFS z siedzibą w Malmö jest instytucją zarządzającą wdrażanie projektów unijnych w regionie Południowej Szwecji, zainteresowaną współpracą z polską instytucją publiczną wdrażającą projekty w ramach EFS. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która również prowadzi szerokie działania mające na celu intensyfikację współpracy ponadnarodowej, zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i projektowym, zaprosiła zagranicznych partnerów do swej siedziby w Warszawie w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu i omówienia możliwych obszarów współpracy między obiema instytucjami.  Wrześniowa wizyta była wynikiem wcześniejszych spotkań z partnerami szwedzkimi, jednakże po raz pierwszy w MJWPU zorganizowano spotkanie na tak wysokim szczeblu.

 Gości przywitał Dyrektor MJWPU Pan Mariusz Frankowski, który poprowadził spotkanie w siedzibie Mazowieckiej Jednostki. Delegację szwedzką, liczącą w sumie 13 osób, reprezentował Dyrektor Regionalny ds. EFS odpowiedzialny za Południową Szwecję, Pan Andreas Larsson. Ze strony MJWPU w spotkaniu brali udział Dyrektor ds. PO KL Pani Elzbieta Szymanik, Dyrektor ds. Finansowych Pani Wiesława Nowaczyńska oraz kierownicy i specjaliści z wydziałów wdrażania, monitoringu i sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z informacji i promocji Po krótkim wstępie i przedstawieniu uczestników spotkania zaprezentowano zakres działań polskiej i szwedzkiej instytucji.

 Prezentację na temat MJWPU oraz wdrażanych projektów unijnych przedstawiła Pani Joanna Łupińska, przewodnicząca Zespołu ds. projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Ze strony szwedzkiej prezentację wygłosił Pan Andreas Larsson oraz Pani Anna-Lena Wettergren Wessman, Lokalny Koordynator ds. EFS. Obie prezentacje odnosiły się do obecnego jak i przyszłego okresu programowania funduszy unijnych. Po prezentacjach nastąpiła dyskusja o możliwościach współpracy w obszarze realizacji projektów ponadnarodowych. W spotkaniu i dyskusji uczestniczyła także przedstawicielka Krajowej Instytucji Wspomagającej - Centrum Projektów Europejskich, Pani Katarzyna Tyczko, która zaprezentowała działania ponadnarodowe z poziomu instytucji centralnej. Po interesującej wymianie zdań wyodrębniono kilka możliwych obszarów współpracy polsko-szwedzkiej w obecnym i przyszłym okresie programowania. Jednym z takich pomysłów była propozycja zorganizowania forum partnerskiego dla Beneficjentów z regionu Województwa Mazowieckiego oraz Południowej Szwecji. Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane w najbliższej przyszłości.

 Dobre praktyki

Istotnym punktem programu były wizyty studyjne w trzech projektach realizowanych w ramach PO KL na Mazowszu.

 Goście odwiedzili następujące projekty:

 1) Beneficjent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, tytuł projektu: „Integracja dla samodzielności”, Poddziałanie 7.1.2 PO KL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”;

 2) Beneficjent: Faber Consulting Sp. z o. o., tytuł projektu: „Nowa praca – lepsze życie
w województwie mazowieckim – II Edycja”, Poddziałanie 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”;

 3) Beneficjent: ECORYS Polska Spółka z o.o., tytuł projektu: „PWP Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii”, Działanie 9.2  PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt ponadnarodowy.

 Na zakończenie wizyty, w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Eugeniusza Pijanowskiego, wszystkich przybyłych czekała niespodzianka w postaci poczęstunku przygotowanego przez młodzież biorącą udział w unijnym projekcie.
Pod okiem szefa kuchni ze stołecznego hotelu Marriott, przyszli kucharze zaserwowali dania, przygotowane według najnowocześniejszych technik kulinarnych, których nauka jest częścią realizowanego projektu. Innowacyjne danie przygotowane przez uczniów bardzo smakowało gościom. Wcześniej, w wizycie studyjnej w projekcie „Nowa praca – lepsze życie w województwie mazowieckim – II Edycja” szwedzka delegacja miała możliwość degustacji prawdziwej czekolady z warszawskiej manufaktury czekolady, która powstała w efekcie udziału w projekcie unijnym finansowanym z PO KL. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z beneficjentami zagraniczni goście mieli szansę zobaczyć jak realizuje się projekty w Województwie Mazowieckim.

Przedstawiciele szwedzcy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni wysoką jakością realizowanych projektów. Podsumowując spotkania zorganizowane przez MJWPU, zauważyli, że istnieje wiele możliwych obszarów współpracy ponadnarodowej,  a wrześniowa wizyta jest pierwszym poważnym krokiem ku współpracy polskiej i szwedzkiej instytucji wdrażającej projekty unijne.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Przedstawiciele Szwedzkiej Rady ds. EFS z wizytą w Warszawie

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.