Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

W dniach 22.09.2014 – 03.10.2014 odbyła się wizyta studyjna do Szwecji w ramach wymiany pracowników pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) a Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji. MJWPU reprezentowali Joanna Łupińska i Radosław Pituch, członkowie Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych i Projektów Współpracy Ponadnarodowej w ramach PO KL. Pomysł wymiany pracowników jest konsekwencją współpracy, którą MJWPU i Szwedzka Rada ds. EFS prowadzi od września ubiegłego roku.

Przedstawiciele MJWPU podczas pobytu w Malmö mieli szansę zapoznać się z organizacją pracy w Szwedzkiej Radzie, która pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Europejskim Funduszem Społecznym. Program wizyty obejmował spotkania z pracownikami Rady, którzy szczegółowo zaprezentowali system wdrażania projektów unijnych w Szwecji. Zapoznano się m.in. z procesem ogłaszania konkursów, wyboru projektów i koordynowania projektami, a także z przebiegiem kontroli finansowej oraz monitoringu i ewaluacji. W trakcie wizyty doszło także do spotkania z Zarządem Szwedzkiej Rady ds. EFS odpowiedzialnej za cały obszar Szwecji, Dyrektor Generalną Panią Åsa Lindh i Zastępcą Dyrektora Generalnego Panem Håkan Forsberg, podczas ich corocznej wizytacji w podległych im placówkach (Szwecja podzielona jest na osiem Regionów odpowiedzialnych za wdrażanie projektów unijnych). Dyrektor Generalna pozytywnie oceniła współpracę i wymianę pracowników pomiędzy Szwedzką Radą z Regionu Południowej Szwecji a MJWPU.

Równie ważne w programie wizyty były spotkania z przedstawicielami innych szwedzkich instytucji biorących udział w dofinansowywaniu projektów unijnych. Zorganizowano spotkania ze Szwedzką Agencją ds. Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan), Publicznymi Służbami Zatrudnienia (Arbetsförmedlingen) oraz Szwedzką Agencją ds. Rozwoju Regionalnego i Gospodarczego (Tillväxtverket), która jest odpowiedzialna za zarządzanie Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Nawiązanie kontaktu z w/w instytucjami stwarza możliwość coraz lepszej współpracy międzynarodowej w obszarze realizacji projektów unijnych. Szwedzcy partnerzy są gotowi dzielić się swoim doświadczeniem w zarządzaniu projektami UE z partnerami z Polski z uwagi na bliskie sąsiedztwo obu krajów oraz wspólne działania w ramach realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Niezwykle cennym doświadczeniem okazały się wizyty w pięciu projektach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szwedzcy Beneficjenci wyrazili duże zainteresowanie współpracą ponadnarodową z polskimi projektodawcami w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. Odwiedzono następujące projekty:

 1. Projekt pn. „Hassela Movement” realizowany przez organizację pozarządową Hassela Helpline. Projekt skierowany do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym mający na celu wsparcie młodzieży w dostępie do rynku pracy, szczególnie osób wymagających wsparcia (np. psychologicznego czy pedagogicznego) jak też osób mających w przeszłości konflikt z prawem. Projekt współpracy ponadnarodowej, partnerstwo z Danią i Hiszpanią (krajem Basków)
 2. Projekt pn. „Boost”  realizowany przez organizację sportową FC Rosengård. Projekt skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach szwedzkiego Priorytetu 2 – wzrost zasobów rynku pracy.
 3. Projekt pn. “Yalla Trappan – A Work Integration Social Enterprise” realizowany przez organizację pozarządową Yalla Trappan. Projekt skierowany do kobiet imigrantek, celem projektu jest umożliwienie uczestniczkom projektu funkcjonowania na szwedzkim rynku pracy.
 4.  Projekt pilotażowy pn. „ESF-BLK – Baltic Logistics Know-How” realizowany przez gminę Karlshamn. Projekt  współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim. Projekt skierowany do osób bezrobotnych, które po odpowiednim przeszkoleniu mają znaleźć pracę za granicą. Projekt pilotażowy w ramach TLN Mobility.
 5. Projekt pn. „Kreativum” realizowany przez organizację naukową Kreativum Science Center i gminę Karlshamn. Dzięki wsparciu unijnemu powstało centrum naukowe, które prowadzi zajęcia naukowe dla dzieci i dorosłych. W projekcie połączono środki dostępne w ramach EFS i EFRR.

Kolejnym etapem współpracy MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji jest rewizyta pracowników Szwedzkiej Rady w siedzibie MJWPU w Warszawie zaplanowana na listopad 2014.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Wymiana pracowników MJWPU ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.