Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Status naboru:

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/6.2/2013 oraz S/POKL/7.1.3/2013 - uzupełnienie

Opublikowano: 2013-12-20

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów systemowych składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe”, oraz Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy 1/POKL/7.1.1/2013 oraz Konkurs systemowy 1/POKL/7.1.2/2013

Opublikowano: 2013-12-19

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ponownie informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - projekty systemowe 1/POKL/7.1.1/2013 oraz VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - projekty systemowe 1/POKL/7.1.2/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy 2/POKL/7.1.1/2013 oraz Konkurs systemowy 2/POKL/7.1.2/2013

Opublikowano: 2013-12-19

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ponownie informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - projekty systemowe 2/POKL/7.1.1/2013 oraz VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - projekty systemowe 2/POKL/7.1.2/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2013-11-06

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty 2/POKL/8.1.2/2013

Opublikowano: 2013-10-31

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/2013.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2013-09-06

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” – konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2013-08-28

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2013.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 2/POKL/8.1.2/2013

Opublikowano: 2013-08-27

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” – konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/2013.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.3/2013

Opublikowano: 2013-08-21

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.3/2013.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2013

Opublikowano: 2013-08-08

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2013.

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.