Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Status naboru:

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/7.4/2013

Opublikowano: 2014-02-11

 

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/9.6.2/2013

Opublikowano: 2014-01-27

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe” – konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2013.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/7.2.1/2013

Opublikowano: 2014-01-15

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” - konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 2/POKL/9.2/2013

Opublikowano: 2014-01-15

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, – konkurs zamknięty nr 2/POKL/9.2/2013.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/9.1.3/2013 zgodnie z Planem Działania na 2013 rok

Opublikowano: 2014-01-02

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” zgodnie z Planem Działania na 2013 rok dla projektów przewidzianych do realizacji w trybie systemowym - Poddziałanie 9.1.3.

                      

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/9.1.2/2013

Opublikowano: 2014-01-02

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów systemowych składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/8.2.2/2013 zgodnie z Planem Działania na 2013 rok

Opublikowano: 2014-01-02

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.2Transfer wiedzyPoddziałanie 8.2.2 „Regionalne strategie innowacji” zgodnie z Planem Działania na 2013 rok dla projektów przewidzianych do realizacji w trybie systemowym - Poddziałanie 8.2.2.

 

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

 

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty 1/POKL/9.1.1/2013

Opublikowano: 2013-12-20

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” - projekty systemowe nr 1/POKL/9.1.1/2013.

 

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/9.2./2013 zgodnie z Planem Działania na 2013 rok

Opublikowano: 2013-12-20

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” zgodnie z Planem Działania na 2013 rok dla projektów przewidzianych do realizacji w trybie systemowym - Działanie 9.2,

 

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs systemowy S/POKL/9.4/2013 zgodnie z Planem Działania na 2013 rok

Opublikowano: 2013-12-20

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” zgodnie z Planem Działania na 2013 rok dla projektów przewidzianych do realizacji w trybie systemowym - Działanie 9.4,

 

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.