Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Status naboru:

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - Konkurs zamknięty nr 2/POKL/9.4/2012

Opublikowano: 2013-03-07

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” konkurs zamknięty nr 2/POKL/9.4/2012.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012

Opublikowano: 2013-03-04

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” – konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/PN/2012.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - Konkurs systemowy S/POKL/6.2/2013 oraz S/POKL/7.1.3/2013

Opublikowano: 2013-02-25

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków
o dofinansowanie projektów systemowych składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe”, oraz Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2012

Opublikowano: 2013-01-14

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”– konkurs zamknięty nr 2/POKL/9.2/2012.

Harmonogram Oceny Formalnej - Konkurs Zamknięty Nr 1/POKL/7.2.1/PN/2012

Opublikowano: 2013-01-14

 

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe” konkurs zamknięty  nr 1/POKL/7.2.1/PN/2012 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.4/2012

Opublikowano: 2013-01-09

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów  Unijnych przedstawia Harmonogram oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”– konkurs zamknięty nr 2/POKL/9.4/2012.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej wniosków Konkurs otwarty nr 1/POKL/9.6.2/2012

Opublikowano: 2012-11-19

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych- projekty konkursowe” – konkurs otwarty nr 1/POKL/9.6.2/2012.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej- Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2012

Opublikowano: 2012-11-12

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII  „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- projekty konkursowe” - Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2012.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/2012.

Opublikowano: 2012-11-05

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 1/POKL/8.2.1/2012.

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.