Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja o naborze dotycząca realizacji projektów systemowych dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty systemowe”

Opublikowano: 2013-08-19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe

Typ projektu do realizacji w ramach projektu systemowego:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące:

- przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (c) – projekty systemowe.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
    przy ul. Jagiellońskiej 74 lub  Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, w Ostrołęce  ul. J. Piłsudskiego 38,  07-410 Ostrołęka, w Płocku ul. Stary Rynek 20,
09-400 Płock, w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie,
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Na dofinansowanie realizacji projektów systemowych w województwie mazowieckim przewidziano kwotę w wysokości:
 33 646 975,00 PLN.

Informacja dotycząca realizacji projektów systemowych jest dostępna w siedzibie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa
lub w Lokalnych Punktach Informacyjnych MJWPU
oraz na stronach internetowych www.mazowia.eu i www.mazovia.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
oraz w Wydziale Wdrażania Priorytetu IX PO KL  tel. (022) 54 22 410

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.