MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja o naborze dotycząca realizacji projektów systemowych dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty systemowe”

Typ projektu do realizacji w ramach projektu systemowego:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące:

- przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (c) – projekty systemowe.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 20 sierpnia 2013 r. do 18 września 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
    przy ul. Jagiellońskiej 74 lub  Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, w Ostrołęce  ul. J. Piłsudskiego 38,  07-410 Ostrołęka, w Płocku ul. Stary Rynek 20,
09-400 Płock, w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie,
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Na dofinansowanie realizacji projektów systemowych w województwie mazowieckim przewidziano kwotę w wysokości:
 33 646 975,00 PLN.

Informacja dotycząca realizacji projektów systemowych jest dostępna w siedzibie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa
lub w Lokalnych Punktach Informacyjnych MJWPU
oraz na stronach internetowych www.mazowia.eu i www.mazovia.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
oraz w Wydziale Wdrażania Priorytetu IX PO KL  tel. (022) 54 22 410

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44