Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Raport końcowy z badania "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim"

Na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego w  IV kw. 2015 r. zostało zrealizowane badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim”.

Realizacja niniejszego badania wynikała z potrzeby oceny rezultatów wsparcia udzielonego dotychczas osobom starszym ze środków EFS w ramach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie mazowieckim oraz opracowania wniosków i rekomendacji, które należy uwzględnić podczas wdrażania projektów adresowanych do wspomnianej grupy w nowym okresie programowania.

W ramach badania przeprowadzono diagnozę sytuacji osób z grupy wiekowej 45+ na rynku pracy
w województwie mazowieckim, identyfikację problemów związanych ze znalezieniem zatrudnienia, z podjęciem pracy lub utrzymaniem zatrudnienia przez osoby z grupy wiekowej 45+ w województwie mazowieckim oraz czynników sprzyjających korzystaniu przez te osobowy z oferowanego w województwie mazowieckim wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL. 

 

 

link do filmu upowszechniającego wyniki badania na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=1weO33kDp8s

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.