Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Równość szans

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad horyzontalnych polityk Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego art. 2 i 3.
 • Art. 2. „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i kobiet”.
 • Art. 3. „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.”

Na tej m.in. podstawie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do eliminowania wszelkich form dyskryminacji kobiet i mężczyzn przy realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stąd właśnie, każdy, kto aplikuje do środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie projektu musi wykazać, że projekt uwzględnia zasadę równości szans ze względu na płeć.

Chcąc zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadziła obowiązek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami zawartymi w "Standardzie minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn".

Uwaga:
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL uruchomiła specjalny adres mailowy - rownoscplci@mrr.gov.pl, pod którym mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.