Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ponadnarodowe forum partnerskie w Malmö/współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS

W ramach współpracy ponadnarodowej w dniach 7-9 kwietnia przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na czele z Dyrektorem MJWPU Mariuszem Frankowskim wzięli udział w ponadnarodowym forum partnerskim w Malmö oraz w dwustronnym spotkaniu zorganizowanym przez Szwedzką Radę ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji.

Pierwsza cześć wizyty związana z Ponadnarodowym Forum Partnerskim zorganizowanym w Malmö
w dniach 7-8 kwietnia przez Szwedzką Radę ds. EFS, przy wsparciu MJWPU oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW),  stanowiła kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, podejmowanych przez Zespół ds. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach POKL utworzony w MJWPU w lipcu 2012 r. oraz partnerów szwedzkich i KIW. Pomysł zorganizowania polsko-szwedzkiego Forum narodził się podczas spotkań z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji, którzy gościli w MJWPU we wrześniu 2013 r. oraz w styczniu 2014 r.

Głównym założeniem Forum było umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Ze strony woj. mazowieckiego w Forum w Malmö udział wzięło dziewięciu beneficjentów realizujących projekty ponadnarodowe i innowacyjne, reprezentujących sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe. Zakres tematyczny Forum był szeroki i odpowiadał obszarom wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupy docelowe projektów polskich i szwedzkich obejmowały w szczególności osoby młode pozostające bez pracy, długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, nowoprzybyłych imigrantów, społeczność romską oraz inne grupy defaworyzowane.

Beneficjenci z woj. mazowieckiego stanowili najliczniejszą i najbardziej aktywną grupę uczestników Forum. Bezcennym doświadczeniem było nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana dobrych praktyk i wspólne pomysły na projekty w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Podczas Forum wsparciem merytorycznym służyli Przedstawiciele Zespołu ds. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, Joanna Łupińska i Radosław Pituch, którzy pełnili rolę moderatorów prac warsztatowych.

Druga część wizyty w dniu 9 kwietnia związana była ze współpracą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ze Szwedzką Radą ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji. Do nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami doszło podczas wizyty delegacji Szwedzkiej Rady w MJWPU we wrześniu 2013 r. Grupa gości ze Szwecji, licząca w sumie 13 osób, spotkała się z przedstawicielami MJWPU i odwiedziła trzy projekty realizowane na Mazowszu. Kolejna wizyta Szwedzkiej Rady ds. EFS miała miejsce w styczniu br. i dotyczyła głownie dwustronnej współpracy i organizacji ponadnarodowego forum partnerskiego.

Podczas spotkania w siedzibie Szwedzkiej Rady ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji mieszczącej się w Malmö doszło do dalszego zacieśnienia współpracy. Dyrektor Szwedzkiej Rady Andreas Larsson wraz z Dyrektorem MJWPU Mariuszem Frankowskim poprowadzili spotkanie dotyczące wspólnych projektów w nowej perspektywie unijnej oraz wspólnych inicjatyw mających na celu wspieranie projektodawców z Regionu Mazowsza i Regionu Południowej Szwecji.   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu ds. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, Joanna Łupińska i Radosław Pituch, oraz pracownicy Szwedzkiej Rady ds. EFS z Regionu Południowej Szwecji.

Po prezentacjach wygłoszonych przez Andreasa Larssona i Joannę Łupińską odnośnie nowej perspektywy unijnej, uczestnicy spotkania szczegółowo omówili możliwości współpracy w ramach nowego okresu programowania. Na spotkaniu poruszono także kwestię wspólnie zorganizowanego Ponadnarodowego Forum Partnerskiego. Było to pierwsze polsko-szwedzkie przedsięwzięcie tego typu zorganizowane przez instytucje regionalne działające w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Forum zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, dlatego też nie wykluczono organizacji kolejnego tego typu przedsięwzięcia w przyszłości.

Udział przedstawicieli MJWPU w obu wydarzeniach był kluczowy ze względu na współpracę ponadnarodową zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i projektowym. Współpraca ponadnarodowa była niezwykle ważna w perspektywie unijnej 2007-2013. Co więcej, można spostrzec wyraźny wzrost zapotrzebowania na współpracę międzynarodową w ramach Strategii Europa 2020 oraz Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. MJWPU efektywnie włącza się w działania mające na celu promocję tejże współpracy i jej kontynuację poprzez wspieranie projektów ponadnarodowych realizowanych w woj. mazowieckim (najwięcej projektów ponadnarodowych w ramach EFS realizowanych jest właśnie na Mazowszu). Dodatkowo współpraca z publiczną instytucją szwedzką działającą w tym samym obszarze co MJWPU jest cennym doświadczeniem z punktu widzenia efektywności prowadzonych działań, wymiany dobrych praktyk i realizacji wspólnych projektów mających służyć rozwojowi Regionu Mazowsza i Szwecji Południowej.

 

wydruk, pdf

Ponadnarodowe forum partnerskie w Malmö - współpraca ze Szwedzką Radą ds. EFS

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.