Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Raport z badania "Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim"

Na zlecenie na Samorządu Województwa Mazowieckiego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej PO KL w Województwie Mazowieckim w IV kw. 2013 r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Mazowieckim".

Celem badania było przeprowadzenie kompleksowej oceny wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach następujących modułów:

1) aktywizacji zawodowej i zatrudnienia;

2) integracji i reintegracji społecznej;

3) edukacji i kształcenia ustawicznego.

W tym celu w ramach ewaluacji przeprowadzono diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim, oceniono skuteczność działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego na rzecz polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych oraz użyteczność oferowanego wparcia wraz z analizą potrzeb szkoleniowych, zawodowych osób niepełnosprawnych oraz potrzeb pracodawców.

Celem badania było również wskazanie zmian/usprawnień, które powinny zostać wprowadzone w projektach kierowanych do osób niepełnosprawnych w przyszłej perspektywie finansowej oraz dobrych praktyk kompleksowego i skutecznego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Badaniem zostały objęte osoby niepełnosprawne z terenu Województwa Mazowieckiego – uczestnicy projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz osoby niekorzystające ze wsparcia w ramach PO KL, przedstawiciele pracodawców z terenu Województwa Mazowieckiego zatrudniający/ niezatrudniający osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty skierowane do tej grupy docelowej.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.