Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Raport z „Badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu PO KL 2007 - 2013

Przedmiotem badania były działania informacyjno-promocyjne prowadzone w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu PO KL 2007- 2013 r.: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących II stopnia. Ocenie zostały poddane przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne prowadzone od rozpoczęcia pilotaŜowego naboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim w listopadzie 2007 r. do końca sierpnia 2008 r. Głównym celem badania ewaluacyjnego była kompleksowa ocena działań informacyjno promocyjnych prowadzonych przez IP II dla Priorytetów regionalnych PO KL realizowanych w województwie mazowieckim, mająca określić ich skuteczność i efektywność.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.