Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Raport końcowy z badania zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Badanie miało na celu zdiagnozowanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacji głównego celu badania posłużyło:
1) zdiagnozowanie obecnego potencjału publicznych instytucji pomocy i integracji spo-łecznej – beneficjentów systemowych – do realizowania projektów współfinansowa-nych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Pro-mocja Integracji Społecznej PO KL;
2) określenie „typu idealnego” warunków dla wykorzystania przez nie środków dostęp-nych w ramach Priorytetu VII PO KL.

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.