Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Pragniemy poinformować, że na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. realizować będzie badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim”.

 

Realizacja niniejszego badania wynika z potrzeby oceny rezultatów wsparcia udzielonego dotychczas osobom starszym ze środków EFS w ramach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie mazowieckim oraz opracowania wniosków i rekomendacji, które należy uwzględnić podczas wdrażania projektów adresowanych do wspomnianej grupy w nowym okresie programowania.

W ramach badania zostaną przeprowadzone m.in. wywiady telefoniczne z uczestnikami projektów, projektodawcami w ramach Działań 6.1,6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9.3, 9.6 PO KL oraz przedsiębiorcami

 

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.