Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim.

Celem ogólnym badania jest wskazanie mechanizmów i narzędzi zapewniających komplementarność projektów realizowanych w ramach PO KL w województwie mazowieckim w stosunku do RPO WM oraz PROW, możliwych do zastosowania na etapie programowania działań PO KL oraz wyboru projektów w kolejnych latach wdrażania. Podstawą badania było zidentyfikowanie potencjalnych obszarów komplementarności, tzn. obszarów w których zapewnienie realizacji projektów komplementarnych jest konieczne / wskazane, gdyż może prowadzić do osiągnięcia dodatkowych efektów synergii.

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.