Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dzień wpływu papierowej wersji wniosku o płatność

Dzień wpływu papierowej wersji wniosku o płatność

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi daty złożenia wniosku o płatność Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje poniżej stanowisko Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wyrażone w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-323-MLi/10 z dn. 21.06.2010 r.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi daty złożenia wniosku o płatność Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje poniżej stanowisko Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wyrażone w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-323-MLi/10 z dn. 21.06.2010 r.

W związku z licznymi uchybieniami w zakresie terminowego składania wniosków o płatność należy przypomnieć, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność w określonym przedmiotową umową terminie, przy czym termin złożenia wniosku o płatność to dzień wpływu papierowej wersji dokumentu do właściwej instytucji.

Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina, że w przypadkach niestosowania się Beneficjentów do terminów składania wniosków o płatność, określonych umową o dofinansowanie projektu, zastosowanie będą miały zapisy art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.