Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Uczestnicy instytucjonalni i indywidualni - formularz PEFS 2007 w wersji 2.0

Opublikowano: 2009-12-03

Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 został dostosowany do zakresu danych wskazanych w Zasadach Sprawozdawczości i zbiera dane uczestników projektów w podziale na:

 • uczestników instytucjonalnych,
 • uczestników indywidualnych.


Część dot. danych uczestników instytucjonalnych została przeznaczona do wypełnienia w przypadku gdy wsparcie realizowane w ramach projektu zostało skierowane na rzecz konkretnych instytucji. Jednocześnie jeżeli w ramach wsparcia skierowanego na rzecz instytucji wsparciem zostali objęci również jej pracownicy dodatkowo niezbędne jest wypełnienie części dot. szczegółowych danych pracowników uczestniczących w projekcie.

Część dot. uczestników indywidualnych jest przeznaczona dla osób niepracujących. Dodatkowo ww. część przeznaczona jest dla osób pracujących, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy, czyli takich, które nie zostały objęte wsparciem jako pracownicy danej instytucji.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.