Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dot. uzupełnienia przez Beneficjentów danych uczestników projektów instytucjonalnych o dane, których nie uwzględniał Formularz PEFS 2007 w wersji 1.0

Opublikowano: 2009-12-03

Dane gromadzone przez Formularz PEFS 2007 powinny przedstawiać informacje nt. osób obejmowanych wsparciem w sposób narastający od początku realizacji projektu. Takie założenie przekłada się na sposób ujmowania uczestników projektów w Formularzu PEFS 2007: osoba, która przystąpi do projektu musi być wykazywana w Formularzu PEFS 2007, aż do zamknięcia projektu.

W związku z nowelizacją Zasad Finansowania w październiku 2008 r. rozszerzeniu uległ „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL" o dane dot. instytucji, w ramach której w projekcie biorą udział uczestnicy instytucjonalni. W konsekwencji następuje rozbieżność pomiędzy danymi zbieranymi przez Beneficjentów przed rozszerzeniem zakresu danych i po nim, która uniemożliwia przygotowanie jednego zbiorczego Formularza PEFS 2007.

W celu rozwiązania pojawiających się rozbieżności IZ wyraża zgodę na rezygnację z danych dot. instytucji w przypadku projektów skierowanych do uczestników instytucjonalnych, którzy ukończyli udział w projekcie przed obowiązywaniem znowelizowanych Zasad Finansowania jeżeli dotarcie do danych jest obarczone wysokimi kosztami lub niemożliwe z innych obiektywnych przyczyn.

Niemniej jednak beneficjent powinien przygotować jeden zbiorczy Formularz PEFS 2007 w wer. 2.0, zawierający dane uczestników instytucjonalnych w powiązaniu z instytucją od momentu obowiązywania nowego zakresu danych.


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.